Monday, 15 September 2014


Six Armed Mahakala Tsa Tsa
19th C